Cannabisolja, eller hampaolja, framställs av ämnen som utvinns från cannabisplantan. Cannabis översätts oftast till ordet hampa på svenska, men cannabisoljan kan inte jämföras med hampfröolja.

Hampfröolja används mest till matlagning medan cannabisoljan har många fler möjligheter.

De flesta känner nog bäst igen cannabis som hasch eller pot som man kan röka, vilket är olagligt i Sverige. Men nu kan man få tag i cannabisolja som är laglig i hela EU. Dock är endast en speciell typ av cannabis laglig i Sverige.

Cannabisolja har positiva effekter

Cannabisolja kan ha positiva effekter på symptom, särskilt på patienter som lider av sjukdomar som ADHD, skleros och generella smärtor. Det är ännu inte vetenskapligt bevisat om cannabisoljan kan användas till att behandla dessa, eller cancer, så det forskas konstant kring effekten av cannabisolja. Många patienter använder oljan som supplement till deras medicin och upplever en väsentligt bättre medicinsk effekt, och det finns nästan inga biverkningar. Flera experter talar också positivt om den.

Cannabisoljans olika typer

Konsistensen av oljan påminner i de flesta fallen om en tjock och klibbig form av tjära. Dock kan den också nästan vara flytande och gyllene. Utformningen av konsistensen beror på hur tillverkaren har framställt oljan och vilken typ av planta som användes. Klimatet under året spelar en stor roll på hur odlingen påverkas.

Det finns olika typer av cannabisoljor från olika växtarter inklusive Cannabis sativa, Cannabis indica och Cannabis industrials. I dessa varianter av cannabisoljor finns olika sammansättningar av ämnena THC och CBD som kan användas för olika ändamål.

CBD är cannabisoljan där innehållet främst består av cannabinoiden CBD (cannabidiol). CBD-oljan innehåller ingen narkotika. THC däremot innehåller euforiserande ämnen. Sistnämnda är inte lagligt i Sverige.

Oljor med CBD används oftast som kosttillskott där det endast finns lite eller inget innehåll av THC i. Oljor med THC används som ett slags berusningsmedel som du kan bli “hög” av. THC är en euforiserande substans. Cannabisoljor där det endast finns CBD i och inte THC blir du därför inte hög av när du konsumerar oljan. Cannabisoljor med spår av THC är inte lagliga i Sverige. Så när du ska köpa en cannabisolja i Sverige ska det framgå i varudeklarationen att det endast finns ämnet CBD i och högst 0,2% THC.

Cannabisplantan kan dock inte odlas fram utan THC. Men man kan skapa en process där man endast extraherar substansen CBD.

Hur framställs cannabisolja?

Cannabisoljan produceras genom en specifik förångningsprocess som ger konsistensen av olja, därmed namnet cannabisolja. Det framställs ett extrakt från cannabisplantan som i de flesta fallen antingen späs ut med en hälsosam växtolja som vegetabilisk olja eller alkohol. Den metod som oftast används för framställning är genom användningen av alkohol. Därefter adderas oljan i glasflaskor eller sprutor så att man kan dosera dropparna.

I Sverige extraheras endast ämnet CBD från cannabisplantan, som inte är euforiserande, och som är den enda lagliga i Sverige.

Kännedom om cannabisoljan

Som nämnt är cannabisoljor som endast innehåller rent CBD ej euforiserande och är därför godkända att säljas i Sverige. Det råder en stor uppmärksamhet kring cannabisoljor och flera gräsrotsorganisationer kämpar för att legalisera cannabisprodukter med det euforiserande ämnet THC, då ämnet kan ha positiva effekter på människor.

Även om hälsovårdsmyndigheten eller Cancerfonden fortfarande inte tycker att cannabisprodukter med THC bör legaliseras i Sverige är organisationerna dock positiva till cannabis med THC. Flera studier dokumenterar att ämnet THC kan sätta stopp för cancercellernas utveckling.

Samtidigt har plantans effekt visat att den har en verkan på kroppen mot smärtor såsom illamående. Det finns fortfarande forskningsresultat som talar för och emot cannabisprodukter med THC, varvid experter och yrkessamma är noga med att stödja att cannabisprodukter med THC bör legaliseras i Sverige.

Forskning av cannabis

Cannabis har sedan 80-talet varit olagligt i Sverige och så är det även fortfarande i många andra länder. Det har gjort att det inte har funnits samma forskningsmöjligheter inom området. Först efter årtusendeskiftet har det börjat ligga fokus på forskningen. Många experter menar dock att det kommer att ske mycket mer forskning inom området under de kommande åren. Yrkessamma inom den medicinska världen hävdar också att det inte har skett mycket forskning av cannabis i samband med medicinering.

Vetenskapliga studier pekar på att cannabisolja kan ha en positiv effekt på följande diagnoser:

 • Migrän
 • Ångest
 • Illamående
 • Parkinsons sjukdom
 • Hjärnhinneinflammation
 • Skleros
 • Schizofreni
 • Försvagat immunförsvar
 • PTSD
 • Svullnader
 • Artrit
 • Kronisk tarminflammation
 • Kräkningar
 • Blodpropprisker
 • Fibromyalgi

Hur konsumerar man cannabisoljan?

Cannabisoljan kan antingen köpas i flaskor eller sprutor och tas oftast i droppform. Det är vanligast att konsumera oljan oralt. De flesta lägger dropparna under tungan så att cannabisoljan kan tas upp genom slemhinnorna.

Men beroende på mängden olja du ska konsumera kan det vara svårt att hålla dropparna under tungan om mängden är stor. Därför väljer många att svälja det med något ätbart som dropparna kan läggas i; exempelvis en dadel. Andra väljer också att köpa tomma kapslar i hälsobutiker som oljan kan läggas i.

För att främja cannabisoljans effekt är det rekommenderat att du inte äter mat eller dricker vätska i upp till femton minuter efter att du har svalt oljan. Om du tycker att smaken av oljan är oätlig är det möjligt att svälja oljan och skölja ned den med vatten direkt efteråt, men det kan begränsa cannabisoljans effekt.

Dosering av cannabisoljan

När det gäller dosering av cannabisoljan är det svårt att komma med en specifik guide. Mängden du doserar beror på din särskilda sjukdom samt oljans styrka och övrig medicin som du eventuellt tar. Börja försiktigt för att hitta den dos som passar dig.

Då cannabisoljan oftast tas i droppform kan du exempelvis börja med en droppe i taget. Observera dock att det inte är möjligt att ta en dödlig överdos av den cannabisolja som innehåller CBD, som är laglig i Sverige. Eftersom att cannabisoljan med CBD som är laglig i Sverige inte innehåller någon form av euforiserande medel riskerar du inte heller att känna ett rus eller bli hög av konsumtionen av cannabisoljan.