Var är cannabisolja lagligt, och hur fungerar det i praktiken?

Confused businessman writing question mark on whiteboard

Nu kanske du tänker att cannabis självklart är olagligt, men i Sverige och resten av världen särskiljer man faktiskt mellan två olika typer av cannabis. Cannabis har varit olagligt sedan slutet av 1980-talet i Sverige, men idag ser regleringen något annorlunda ut.

Cannabis går även under namnet hasch, pot eller marijuana som oftast röks. Rökning av cannabis är olagligt i Sverige, men det finns andra produkter, däribland hampaoljan (CBD-olja), som är laglig av olika anledningar.

Två typer av cannabisoljor – vad är skillnaden?

När diskussionen faller på cannabis kan det vara svårt att ta reda på vad skillnaden är på de olika produkter som finns, och varför vissa metoder är mer lagliga än andra. Låt oss börja med att kika närmre på de två olika typerna av cannabisoljor. Oljorna är framställda på det sättet att de köps och sammanfogas med ett extrakt från cannabis, och vid avkylning blir det till den oljan som vi känner till.

De två typerna av cannabisoljor heter CBD och THC. CBD är lagligt i Sverige medan THC är olagligt. Kanske kan du gissa varför? Skillnaden mellan de två oljorna är deras mängd av THC-innehåll. I CBD-oljan hittar du ett mycket lågt innehåll av detta ämne, som medför ruseffekter. I THC-oljan hittar du ett högt innehåll av dessa ruskomponenter. THC-olja är en olja som de flesta konsumerar med målsättning att bli “hög”, medan CBD-olja används på grund av de gynnande effekterna som cannabis har fast i små mängder. CBD-oljan är den typ av olja som används på grund av dess medicinska effekter och låga innehåll av THC, och det är även därför denna variant är laglig i Sverige.

Hur fungerar legaliseringen i praktiken?

Om du är i besittning av cannabis som är avsedd för att rökas, eller cannabisolja med hög THC, riskerar du att få böter, eller i värsta fall fängelse. Innehar du under 50 gram cannabis räknas det som “ringa brott” och kan leda till böter eller fängelse i högst 6 månader. Vid mer än 50 gram leder det regelmässigt till minst 14 dagars fängelse och upp till 3 års fängelse.

Innehar du THC-olja kommer det således förmodligen betraktas som förseelse. Innehar du CBD-olja kan du inte bli straffad. Flera varianter av produkten säljs också på landets apoteker som kosttillskott.

Var är cannabisolja lagligt i världen?

Runt om i världen kan vi konkludera att det finns fler städer där cannabis och cannabisolja är olagligt, än det finns städer där användningen är laglig.

Skandinavien

Här är CBD-oljan generellt laglig, så länge det inte innehåller för hög halt THC (under 0,2% enligt EU-förordning). Men jämför vi oss med våra skandinaviska grannar är Danmark det enda landet där användning av cannabis med THC är tillåtet på specifika områden, och där lagen träder svagast i kraft. Sistnämnda betyder alltså att man i Danmark gör en mycket liten uppföljning på de människor som innehar cannabis. Kanske har du själv känt lukten av cannabis på en festival eller liknande.

Cannabis med högt THC-innehåll är fullkomligt olagligt i Sverige, Norge, Finland och Island, och på de flesta områden i Danmark.

Europa

Kikar vi på resten av Europa kan vi konkludera att cannabisolja är lagligt – alltså CBD-olja. Kikar vi på våra grannar i syd, Tyskland, är cannabis med THC faktiskt lagligt för privat bruk. Det kan låta för bra för att vara sant men anledningen är enkel. Där anser man nämligen att användningen av euforiska ämnen betraktas som eget ansvar.

Sydamerika och USA

Tittar vi på andra sidan Atlanten ser vi att regleringen i Sydamerika varierar. Här är besittning av cannabis olagligt i många städer, men vad lagen säger om besittning av cannabisoljor med THC och CBD är oklart.

I USA är det i de flesta stater tillåtet att använda CBD-olja om den är baserad på den industriella hampan som inte har några euforiserande egenskaper. Cannabis i sig har dock börjat legaliserats i flera delstater, bland annat i Kalifornien.

Vad är anledningen till att legalisera cannabis?

Det finns flera organisationer och rörelser i Sverige som kämpar för att få cannabis – och oljorna – helt lagliga. De menar att det finns flera hälsomässiga egenskaper med cannabis som kan gynna oss när vi blir sjuka. Den lagliga CBD-oljan som finns är naturligtvis med och ger en begränsad självmedicinering för de som önskar och behöver, men många tycker att den rena formen av cannabis och THC-oljan har ännu fler fördelar som man också skulle kunna dra medicinska fördelar från.

Några av de politiska partierna i Sverige har visat sitt intresse för legaliseringen av cannabis. Ibland kan man höra argumenten om att vi borde ha rätt att kunna bestämma själva om vi vill använda euforiserande ämnen, som inte nödvändigtvis har andra direkta effekter eller biverkningar utöver en ruskänsla. Läkare och forskare är kanske lite mer tillbakahållna. De pekar många gånger på att användningen av cannabis och forskningen fortfarande är i sin tidiga uppstart och behöver mer vetenskapliga underlag.

På webben finns många hemsidor och Facebook-sidor som bjuder in dig till att skriva under att cannabis bör legaliseras. Men här handlar det oftast om användning av cannabis för rekreativa ändamål, och det är inte lika mycket energi som läggs på cannabis i medicinskt syfte.

Slutsats: Är cannabisolja lagligt eller inte?

I Sverige är det hyfsat klart, även fast det blåser stormvindar ibland om CBD-oljan ändå. CBD-olja är lagligt. THC-olja är olagligt. Rökning och innehav av cannabis är olagligt. Hur framtiden kommer se ut kan vara svårt att avgöra, men fler och fler partier och gräsrotsorganisationer backar upp legaliseringen. Anledningen till att cannabis fortfarande är olagligt i Sverige är för att det fortfarande inte finns tillräcklig forskning inom området, och för att det fortfarande finns partier i regeringen som är skeptiska för de konsekvenser som kan följa vid en legalisering.

I utlandet varierar det en hel del om cannabis och cannabisolja är lagligt eller inte. Vissa länder har totalförbud, och andra tillåter den ena eller den andra formen.