Svart på vitt: Fördelar och nackdelar med cannabisolja

Oil hemp with flour on board

Även om cannabis har använts i många år är plantan först och främst känd för sin euforiska effekt, vilket man kan uppnå om man röker eller på annat sätt intar cannabis. Den stora kriminella marknaden som följt i cannabis kölvatten har varit ett stort hinder att ta sig över. I årtionden har kriminaliseringen av cannabis skuggat möjligheten att undersöka medlet närmre för att kunna se om de cannabisanvändare inte haft en poäng när de upprepade gånger hävdat att cannabis har varit en stor hjälp. Även när andra läkemedel inte hjälpte.

Lyckligtvis har vi kommit till ett stadie där medicinsk användning av cannabis är lagligt. Även om det är under vissa restriktioner. Det har lett till mer forskning om cannabis effekter på flera somatiska och psykiska störningar, och även om de kliniska testerna har varit få, finns det fortfarande mycket bevis på att cannabis har en positiv effekt på en rad symptom. Det är dock fortfarande tveksamt om cannabis exempelvis är ett bra medel mot cancer – men forskning på området sker fortfarande.

Hälsofördelar med cannabisolja

Vid det här laget är det välkänt – även i många valkretsar där motståndet mot cannabisolja har varit stor – att ämnet har en gynnande effekt på många symptom. Det kan vara symptom som kommer som en följd av en annan behandling, eller att symptomen är en sjukdom i sig. De senaste åren har forskningen inom cannabisolja tagit fart och även om vi skulle önska att cannabis fick mer uppmärksamhet, ska vi i första hand vara glada över att politiker, läkare och forskare har tagit till sig de många solskenshistorier som finns, och har börjat ta folks berättelser om ämnet på allvar.

Ett smärtlindrande ämne

Cannabisoljan har visat sig ha en smärtlindrande effekt. Oavsett om det är tal om smärtor från cancerpatienter, eller om det är tal om en av de många olika reumatiska sjukdomar som finns, berättar nästan alla användare om ett ökat välbefinnande och stor smärtlindring.

Utöver att cannabisoljan kan hjälpa på smärtor som uppstår på grund av exempelvis cancer eller kemoterapi, kan cannabisoljan också hjälpa på en akut smärta, där du vanligtvis hade erbjudits ett annat preparat. Men det är fortfarande en lång väg tills den traditionella användningen av smärtlindrande medel, som till exempel morfin, kommer att välkomna användningen av cannabisolja på akutmottagningen.

Kan hjälpa mot epilepsi

Epilepsi är en neurologisk sjukdom. Det vill säga att den har sitt ursprung i hjärnan, där den obehandlat kan leda till anfall som kan visa sig på olika sätt. Det kan vara tal om kraftiga krampanfall eller mindre anfall där patienten inte kan kommunicera med omvärlden.

Epilepsi är en sjukdom som kan ta stor plats i både patientens och anhörigas liv. Lyckligtvis har cannabisolja, eller hampaolja, visat sig ha en positiv effekt på de krampanfall som patienten kan uppleva. Det är särskilt ämnet THC som har en effekt. THC sammankopplar de hjärnceller som är ansvariga för att reglera muskelsammandragningar och kan därför bidra med att minska canceranfall betydligt.

Har en positiv effekt på Alzheimers

Alzheimers är ännu en hjärnsjukdom som snabbt och utan barmhärtighet minskar människans förmåga att röra sig fritt i världen. Både mentalt och fysiskt. Det är en demenssjukdom och börjar oftast med minnesproblem. Personen som drabbas kan skifta natur och förändra beteendet.

Många studier har försökt visa – eller avvisa, att cannabisolja kan hjälpa dessa patienter. I en studie från 2014 i The Journal of Alzheimer’s Disease fann forskare att endast en mycket liten mängd av läkemedlet THC skulle kunna minska produktionen av proteinet som är ansvarigt för den snabba utvecklingen av sjukdomen. Det är således inte tal om ett botemedel, men däremot om symptombehandling, som kan lindra sjukdomen och öka patientens livskvalitet.

Sklerospatienter upplever vanligtvis en förbättring

Skleros är en sjukdom som påverkar hjärnan och ryggmärgen. Runt våra nervfibrer finns en myelinskida som verkar isolerande. Dessa skidor förstörs när en patient drabbas av skleros. Det uppstår en typ av inflammation. Inte en inflammation som du känner till från fingret du har skadat, men en form av inflammation som i sin natur påminner om den som ses vid exempelvis reumatoid artrit.

Cannabisolja har gång på gång visat sig vara mycket effektivt när det handlar om att minska de symptom som skleros orsakar. De aktiva substanserna i cannabis är starkt anti-inflammatoriska, vilket bara är ett snyggt ord som betyder att ämnena motverkar det inflammatoriska tillstånd som uppstår som resultat av skleros.

Bra för hjärtat

Cannabisolja kan också kan ha en positiv effekt på ditt hjärta. Cannabisolja kan bidra med att skapa bättre balans mellan de olika typerna av kolesterol som finns i kroppen. Och samtidigt verkar det som att cannabisolja kan stimulera produktionen av antioxidanter, vilket är mycket viktigt för ett hälsosamt hjärta. Antioxidanter finns också i rött vin vilket i måttliga mängder har en positiv effekt på din hjärthälsa.

Självklart bör vi uppmärksamma det faktum att det inte har utförts en stor mängd kliniska prövningar som har visat att cannabisolja faktiskt haft denna effekt vid dessa tillfällen. Men i många fall har man sett en allmän förbättring av hjärthälsan hos patienter som har använt cannabisolja i andra sammanhang.

Hälsomässiga nackdelar med cannabisolja

När ett nytt läkemedel ser dagens ljus har det gått igenom ett stort antal tester. Det sker av flera anledningar. Först och främst är det naturligtvis viktigt och intressant att ta reda på hur ämnet fungerar och om det har några biverkningar som är så våldsamma att det inte bör användas. Människor har använt cannabis som substans i många år, och därför finns det en lång kännedom om dess kemi och effekt. Men den medicinska användningen har först nyligen erkänts, och flera kliniska tester har visat att biverkningarna är få och små.

Torr mun

När du har tagit cannabisolja kan du uppleva en mycket torr mun. Det är inte farligt och du kan lindra törsten genom att dricka ett glas vatten. Känslan av den muntorrheten är också välkänd av cannabisanvändare, där det brukar uppträda omedelbart efter intag av cannabis. Särskilt om du röker det.

Lågt blodtryck

Om du tar en hög dos av cannabisolja kan det ske ett litet fall i blodtrycket. Det inträffar vanligtvis strax efter att du har ätit cannabisoljan, och du kan känna dig en smula yr. Efter en liten stund kommer ditt blodtryck att normaliseras.

Du kan känna dig yr

Som ett resultat av blodtrycksfallet kan du känna dig yr. Denna känsla kan ibland stanna ett tag – även om ditt blodtryck är normalt igen. En kopp kaffe eller en kopp te med koffein kan hjälpa till mot den biverkningen.

Du kan känna dig slö och trött

Om du tar en hög dos av cannabisolja kan du känna dig slö eller sömnig. Vid sådana tillfällen bör du slappna av och tänka på att inte köra bil eller andra fordon.

Cannabisolja är ett bra val

Cannabis accepteras allt mer på den svenska marknaden och det är naturligtvis vårt hopp att det kommer att hjälpa massor av människor. Oavsett om det handlar om friska människor som vill ta ett sunt kosttillskott i förebyggande syfte eller om det är patienter med starka kroniska smärtor. Liksom andra kosttillskott kan cannabisoljan ha biverkningar. Och som med alla andra slags medel är det stor skillnad på hur varje patient reagerar.

Det verkar dock som att cannabisoljans gynnsamma effekt i de allra flesta fall är mycket större än de biverkningar som folk kan uppleva. Kanske kan du använda cannabisolja som ett komplement till andra läkemedel, eller så kan du kanske ersätta din medicin mot illamående med cannabisolja – här har effekten nämligen visat sig vara bra. Vi hoppas att det ökade fokuset på cannabis positiva effekt kommer att få fler läkare och forskare att ta det så seriöst att vägen öppnar för nya och bättre behandlingsalternativ.