Kan cannabisolja hjälpa mig med min sjukdom?

Även om studierna kring cannabisolja fortfarande är kontroversiella och inte får mycket offentligt förtroende finns det många tecken på att oljan kan ha positiva effekter på smärta och sjukdom. Många medicinska studier med cannabis har gjorts i samband med olika sjukdomar.

Vilka sjukdomar kan gynnas av cannabisolja?

Några av de mest undersökta fallen där forskare har funnit positiva effekter vid cannabisbehandling innefattar bland annat patienter med ADHD, skleros och PTSD. Denna artikel ger dig information om vilka sjukdomar som eventuellt kan behandlas av cannabis om ingenting annat hjälper, och du kommer att få svar på om cannabisolja verkligen kan hjälpa dig med den åkomma du kanske har.

Cannabis och ADHD – en farlig blandning?

Det finns många uttalanden och personliga åsikter om användningen av cannabisolja för ADHD. ADHD kännetecknas av hyperaktivitet och spontanitet, och det finns många som tror att cannabisdroppar kan hjälpa. I en studie som omfattade 268 diskussioner online undersöktes uttalanden om effekten av cannabisolja vid behandling av ADHD. I viss mån indikerade 25% att de upplevde en förbättring vid användning av cannabis. Andra studier visar också att cannabis kan ha positiva effekter på koncentration och impulskontroll.

Det är naturligtvis alltid forskare som står bakom studierna och de resultat som kommer fram. Om det inte finns en tydlig koppling – och det kan givetvis vara en definitionsfråga – måste forskarna säga att de inte kan dra nytta av cannabisoljans fördelaktiga effekter eftersom det fortfarande är på ett nytt stadie i forskningen. Var uppmärksam på detta om du läser forskning som är skeptisk till detta sammanhang. Många självmedicinerande med ADHD tycker dock att de upplever positiva effekter vid användning av cannabisolja, men det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas biverkningar som gör att behandlade patienter blir beroende av behandlingen.

Kan cannabisolja hjälpa min ADHD?

Svaret är ja och nej. Det beror helt enkelt på individens förmåga att motta de komponenter som cannabis består av. Du kanske märker att koncentrationen ökar och impulserna blir mer kontrollerade, men det finns också människor som blir beroende av cannabisbehandling.

Jag har migrän – kan cannabis hjälpa mig?

Det har gjorts en del forskning om förhållandet mellan migrän och cannabis och huruvida behandling med cannabisolja kan hjälpa mot migrän. Något tyder på att om du som en migränpatient ska kunna få återhämtning med hjälp av cannabis måste migränen ha varit med från barnsben. Alltså att migränen på ett eller annat sätt är permanent.

Forskare har undersökt vad den bästa orala dosen av cannabisolja för migränpatienter skulle vara. Resultaten visar att 200 milligram varje dag i tre månader kommer att ha en fördelaktig effekt. Vid akuta fall av migrän gavs en högre dos och efter tre månader minskade smärtorna med 43,5% hos migränpatienter. De enda biverkningarna, som i ett medicinskt sammanhang inte anses vara “dåliga” biverkningar, var sömnighet och koncentrationsproblem. Sammantaget var biverkningarna mycket positiva, och hos kvinnliga deltagare uppstod det också en minskning av buksmärtor och muskelsmärtor.

Kan cannabisolja hjälpa min migrän?

Mycket tyder på att det kan. Undersökningar visar att behandling med cannabisolja och en dos av 200 mg dagligen har en gynnsam effekt – även för att förebygga migränfallen. Det kan givetvis finnas avvikelser, men stort sett är biverkningarna inte dåliga. Så du kanske borde ge oljan en chans.

Önskar du prova CBD-olja mot migrän kan det vara bra att använda en upptrappningsmetod. Eftersom att det är så individuellt hur CBD fungerar bör man prova sig fram. Vissa behöver mer CBD, och andra mindre, för att känna effekt.

Upptrappningsmetoden innebär att man långsamt ökar dosen av droppar. Man kan börja med 1 droppe 3 gånger per dag i en vecka. Morgon, middag och kväll för jämn effekt. Öka sedan mängden till 2 droppar, 3 gånger per dag i ytterligare en vecka. Fortsätt så tills du hittar en dos som känns bra. Stanna upp när du börjar känna effekt. Samtidigt kan det ta ett par veckor innan oljan ger effekt, så det är bra om man ger det tid.

Andra former av cannabis som kan hjälpa till med sjukdomar

En studie gjordes på friska män som innebar att applicera en cannabiskräm med ett innehåll av cannabis-extrakt på 3%. Studien inleddes för att ta reda på om cannabiskräm är säkert att applicera och resultatet visade att det är. På de friska männen observerades en minskning av talg i huden efter 12 veckors applicering två gånger dagligen. Detta mättes med bestämda apparater som visar mängden talg i huden. Det är nämligen så att studien hade som mål att klargöra om denna kräm kan ha en fördelaktig effekt på aknedrabbade människor.

Jag lider av akne, kan cannabis hjälpa mig?

Om du lider av akne har du en ökad nivå av talg i huden. Forskare tycker att det kan vara värt att rekommendera en cannabiskräm till människor med akne om de ville minska utbrotten. Flera liknande studier har genomförts och resultaten är ganska lika – man ser en förbättring på akne om man använder cannabisprodukter.

Cannabis mot artrit / reumatism

Lider du av artrit och känner du dig därför hård och stel i kroppen? Har du problem med att sova? Eller lider du av muskelspasmer eller allmän smärta orsakad av artrit? En studie gjordes där forskarna jämförde placebo och behandling med cannabisbaserat medel som hjälper mot muskelstelhet. Resultatet var tydligt: ​​Preparatet mot muskelstelhet hjälpte betydligt mot smärta i rörelse, smärtor i vila och på sömnkvaliteten. Som artritpatient kan det finnas många konsekvenser som gör livet svårare, besvärligare och smärtsammare. Det visar sig att preparatet som baserades på cannabis generellt hjälpte patienternas smärta, medan muskelstelheten var svårare att bevisa en effekt på.

Jag lider av arthritis, kan cannabis hjälpa mig?

Cannabis i rätt form kan hjälpa dig. Det är bevisat att behandling med bestämda cannabisbaserade preparat har en effekt på artrit och minskar smärta och muskelstelhet.

Kända personer använder medicinsk cannabis

Det finns många utländska kändisar som medicineras med medicinsk cannabis. I Sverige är det ännu inte lagligt med medicinsk cannabis. Trots det har hittills två stycken patienter undantagits och därmed beviljats cannabisbaserad medicin som skrivits ut av läkare.

Dock har inga svenska kända personligheter ännu beviljats eller provat medicinsk cannabis vad man vet.

På de flesta ställen i andra länder finns det också strikta regleringar om cannabisbruk. Här har bland annat den brittiska skådespelaren Sir Patrick Stewart behandlat sig med medicinsk cannabis mot reumatism. Den mer än 70 år gamla skådespelaren är fortfarande aktiv, men har problem med artrit, som enligt honom kan vara en genetisk faktor som härrör från hans mamma. Sir Patrick Stewart undersöktes av en amerikansk läkare som rekommenderade cannabisbehandling och sedan dess har Stewart använt både salvor, sprayer och ätbara cannabistyper som hjälper artriten i båda hans händer.

Det finns många andra exempel på kändisar som använder kroppen som försökskanin för att bevisa att medicinsk cannabis har positiva effekter. Men det förutsätter också en viss mängd placebo. En del trycker därför på att du också måste tro på behandlingen, även om det redan finns tydliga resultat från flera studier.