Fakta om cannabis – och cannabisolja

När man talar om cannabis hör man ofta många olika begrepp och det kan ibland vara invecklat och komplicerat att förstå sig på. Kort sagt kommer cannabis från familjen hampaväxter i vilka det finns cannabis sativa och cannabis indica. Cannabis sativa är det som vi i Sverige kategoriserar som vanlig hampa. I Sverige är cannabis fortfarande olagligt att konsumera, men det finns en laglig väg om man går via en läkare som bedömer om man behöver den för medicinskt bruk och sedan ansöker om licens.

Cannabinoider

Cannabisplantan innehåller cannabinoider som är de aktiva ämnena i plantan. Vissa experter är oeniga om antalet cannabinoider i cannabisplantan, men det sägs att det ska finnas minst 104 olika cannabinoider i cannabis, där vi bland annat hittar CBD och THC.

Cannabinoider går in och påverkar nervsystemet där de bland annat kan reducera spasmer och på samma gång verka avslappnande och smärtstillande. Inom vetenskapen är de mest kända verkningarna vid cannabinoider psykoaktiva verkningar, som är det sätt ämnet påverkar individens beteende.

Medicinsk cannabis

Termen “medicinsk cannabis” talar om ett godkänt läkemedel. Det aktiva ämnet som finns i medicinsk cannabis kan framställas naturligt eller syntetiskt. Den naturliga framställningen kommer från naturliga extrakt som utvinns från själva cannabisplantan. Läkemedlet Sativex som är ett godkänt läkemedel i Sverige är framställt på naturliga extrakter som är utvunna direkt från en cannabisplanta. Det syntetiska sättet används exempelvis för läkemedlen Marino och Nabilon.

Cannabis för medicinsk bruk

De människor som berättar om att de använder cannabis för medicinskt bruk säger rätt bestämt att de utnyttjar själva vörten – möjligtvis delar av den – för medicinskt bruk. Detta är vid nuvarande tidpunkt olagligt i Sverige, eftersom att man här talar om att förarbeta delar av cannabisplantan som exempelvis cannabisolja. Det finns lyckligtvis andra länder som har insett fördelarna med att hjälpa behövande och sjukdomsdrabbade med medicinsk cannabis.

Nederländerna och Israel är bland annat två länder som använder cannabis för medicinskt bruk. Cannabisen som utnyttjas till deras medicinska användning är framställt av en godkänd medicinalfirma. Det betyder att det alltid finns 100% kunskap kring vilka innehållsämnen och koncentrationer som finns i cannabisen.

Därför utnyttjar man naturligtvis heller inte pesticider.

Extemporerade läkemedel i Sverige

Även medicinsk cannabis är olagligt att framställa själv eftersom att det redan finns alternativ.

Läkare som väljer att skriva ut cannabisbaserade läkemedel efter godkänd licensansökan ska själva ta ansvar för eventuella biverkningar, då medicinen inte är godkänd av Läkemedelsverket. Det betyder i grund och botten att medicinen inte är testad i samma omfång som annan medicin, som är godkänd av Läkemedelsverket.

Från 2018 blir det möjligt att skriva ut medicinsk cannabis i form av marijuana och hasch för enkla patienter i Danmark, vilket betyder att det kommer finnas mer tillgång till flera av de medicinska cannabisprodukterna som vid nuvarande tidpunkt är olagliga på de flesta områden i Danmark. I Sverige har vi däremot inte riktigt kommit lika långt ännu.

Naturligt och syntetiskt framställd cannabis

Cannabis kan inte framställas syntetiskt eftersom att det är en planta med många olika och unika innehållsämnen. Det är dock möjligt att framställa enkla cannabinoider som exempelvis THC i sin renaste form. Det är svårt att säga om det finns en skillnad på det som är framställt naturligt eller konstgjort, men vetenskapligt sett finns det inget bevis för att det ena skulle vara bättre än det andra.

Några experter har dock argumenterat för att det är omöjligt att framställa det på konstgjord väg med samma standard. Eftersom att cannabis är en planta med så många innehållsämnen kan samspelet mellan dessa skapa det perfekta förhållandet. Det saknas dock konkreta bevis, så huruvida det framställs på syntetisk eller naturlig väg är mindre viktigt.

Cannabisolja

Termen cannabisolja täcker det extrakt som utvinns från cannabisplantan. Cannabisolja finns i många olika former – och de mest kända är THC och CBD. Dessa två olika cannabinoider fungerar på samma sätt, men det finns också cannabisolja som kombinerar CBD med THC.

Cannabisolja varierar mycket när det kommer till mängden innehåll av respektive THC och CBD. Särskilt på den svarta marknaden kan man hitta privata försäljare som annonserar att de har cannabisolja med THC-cannabinoider med ett innehåll på exempelvis 70% THC. Innehållet av THC i cannabisolja är alltså oftast rätt hög om den kommer från den svarta marknaden. Vissa anser att den cannabisolja med THC som finns Sverige har ett så lågt innehåll att den inte kan påstås fungera.

THC – vad är det?

THC är kort sagt sett det viktigaste euforiserande ämnet i cannabis. Detta är också anledningen till att det är nolltolerans i förhållande till THC-innehåll i kroppen när du kör i trafiken. THC kan ge en hög känsla, men det är långt ifrån den enda känslan som THC kan ge. Det är vetenskapligt bevisat att THC har en positiv effekt på smärtor, inklusive kroniska och neuropatiska, samt illamående och kräkningar vid kemoterapi.

Cannabisolja med THC-innehåll är därför ett ämne som kan göra individer “höga”. Det är emellertid inte en effekt som är generell. Istället beror det på dosen.

CBD – vad är det?

CBD är – som THC – en cannabinoid och det vanligaste aktiva ämnet i cannabis. I sin rena form är CBD inte ett euforiserande ämne. Det är därmed viktigt att notera att CBD heller inte har samma rus eller euforiserande effekt som THC-cannabinoiden kan medföra. CBD verkar däremot särskilt avslappnande på musklerna. Det är vetenskapligt bevisat att CBD har en positiv effekt på bland annat artritsmärtor och sömnproblem. Dessutom kan den motverka symptomen från flera neurologiska sjukdomar.

Flera forskare och centrala cannabisexperter ser CBD som framtiden inom medicinsk cannabis med bakgrund av en rad olika faktorer. Den mest centrala är att det inte finns någon euforiserande känsla vid intag av CBD, och därmed heller ingen psykoaktiv verkan som vid ett rusmedel.

Cannabis i Sverige

Som tidigare nämnt är all försäljning av plantor eller växtdelar från cannabis olagligt i Sverige. Dessa går under försäljning om euforiserande ämnen. Trots att det är olagligt för privat bruk eller försäljning, är det möjligt att få ett godkännande av den svenska staten om att använda hampaväxter för industriell användning. Så kallad industrihampa. Plantorna måste dock vara med på Europakommissionens lista över lagliga hampaväxter innan det är möjligt att påbörja odlingen.

Det har debatterats i Sverige om huruvida staten borde legalisera cannabis och självreglera säljet helt och hållet. Idéen har tagits upp ett flertal gånger i Sverige. Varje gång är det både överraskande och nedslående hur många politiker som stöttar statsregleringens sälj av cannabis och idéen om att det inte bara bör vara medicinskt, och vice versa.

Bilkörning och cannabis i Sverige

Det är naturligtvis uppenbart att det aldrig är en bra idé att köra bil om du känner dig sömnig, slö eller svimfärdig. Är du en av dem som har fått recept på medicinsk cannabis med THC-innehåll kan läkaren ge ett körförbud. Trafikförordningen föreskriver dessutom att all körning med THC i blodet är olaglig, och därför är det alltså inte lagligt att inta cannabis och sedan sätta sig bakom ratten. Vid flera tillfällen har det debatterats om när cannabis egentligen är ute ur blodet. Vissa pekar på en vecka, andra på flera veckor. En del säger till och med att det tar upp till åtta veckor innan blodet är “rent”.

Det är även omöjligt att säga hur lång tid tillbaka cannabis kan spåras i polisens narkotikatest. Några säger att polisens narkotikatest – det så kallade salivtestet – inte kan spåra längre än en vecka tillbaka.

Hur länge stannar det i kroppen?

Rent fysiologiskt stannar THC i individens fettvävnad, varför det ibland kan spåras i kroppen flera månader tillbaka utan övrig THC-konsumtion om individen har rökt på daglig basis en längre period. Det är inte alltid som polisens narkotikatest kan spåra så långt tillbaka. Men har de belägg för det kan de alltid kräva att du följer med till polisstationen för att ta ett blodprov, som i sin tur kan fastslå om du har THC i blodet. Även om du utsätts för passiv rökning av cannabis går det ut i ditt blod.