Cannabisoljans historia

Nu kanske du tänker att cannabis och cannabisolja är relativt nytt, men så förhåller det sig faktiskt inte. Cannabisolja har använts i många århundranden och vi vet med säkerhet att både kineserna och den gamla nordiska vikingen aktivt använde cannabis. Vi antar att användningen av drogen har haft två mycket olika roller.

Det finns nog ingen tvivel om att det gamla folket uppskattade cannabisoljans euforiserande (berusande) effekter, men vi vet också att både kineserna och vikingarna aktivt använde inhemska växter som läkemedel. Därför finns det absolut en god anledning att tro att de även utnyttjade cannabis för dess läkande och smärtlindrande effekter.

Samtidigt tror historiker och arkeologer att cannabisolja även har spelat en roll i det andliga livet, där euforiska ämnen alltid har haft en avgörande roll i många naturreligioner. Ruset i sig ses nämligen som ett sätt att uppnå en högre nivå av medvetenhet, vilket har varit eftertraktat i dessa religiösa samhällen. I detta sammanhang använde också de gamla grekerna euforiserande medel i ett försök att uppnå större insikt. En insikt som både handlade om hur ett krig kunde gå – eller en insikt av långt mer andlig natur.

Var kommer cannabis från?

Det finns en bred enighet om att cannabis härstammar från Centralasien, närmare bestämt i det område som nu är känt som Mongoliet och södra Sibirien. Faktum är att cannabis kan spåras 12 000 år tillbaka – och ja, det är ganska otroligt vad gamla bosättningar kan berätta för erfarna arkeologer. Man har också hittat brända cannabisfrön i flera olika gravar. Det verkar som att kineser begravdes sida vid sida med cannabisolja i allt från enkla begravningsplatser i Sibirien till mäktiga och utmärkta gravar i Kina

Som vi har nämnt användes cannabisolja för många olika ändamål för många år sedan. Och det finns bevis för att folk var medvetna om cannabis fördelaktiga effekter redan för 4000 år sedan. Till exempel nämns det i forntida kinesiska källor att cannabis användes som – om inte bedövningsmedel – ett ämne som faktiskt kunde fungera som smärtlindrande vid kirurgiska ingrepp, som i sig är mycket smärtsamt. Idéen om cannabisolja som ett smärtlindrande medel är alltså inte på något sätt nytt.

Cannabis och cannabisolja spred sig till hela världen

Men hur spred sig cannabis i den gamla världen? Från Kina kom cannabis till Korea – och det skedde redan 2000 år före vår tid. Därifrån spreds cannabis av olika befolkningsgrupper som fortsatte att uppskatta och sätta pris på växtens helande och andliga egenskaper. I Indien omtalades cannabis faktiskt i en tidig dikt som en av “de fem kungarna av örter”. Så glädjen kring cannabis var stor, och sedan dess har användningen av plantan spridit sig till resten av världen, där vi idag har nått så långt att cannabisolja nu är på väg att inta en framträdande plats som ett godkänt och effektivt kosttillskott och läkemedel.

Cannabisolja ser dagens ljus

Cannabisolja är ett extrakt som utvinns från plantan i fråga. Eftersom cannabisolja endast var känd för sina euforiska egenskaper förr i tiden, har fokuset idag mest legat på brottslighet, missbruk och så vidare. Men bilden idag börjar bli ganska annorlunda.

Både forskare och läkare har gradvis blivit allt mer medvetna om de enorma fördelar som cannabisolja kan medföra. Patienter och sjukdomsdrabbade människor har i många år påstått att cannabisolja verkar både smärtlindrande och samtidigt har en positiv effekt på en lång rad symptom som i stor utsträckning varit relaterade till neurologiska sjukdomar såsom skleros och epilepsi. Det har också visat sig att cannabisolja har en positiv effekt på ett flertal biverkningar i samband med kemoterapi.

Hur produceras cannabisolja?

Nu är cannabisolja inte den naturliga formen av cannabis. Så vad gör man egentligen när cannabisolja tillverkas? Det handlar helt enkelt om att höja de viktiga ämnena från själva plantan. Cannabisolja består huvudsakligen av två ämnen – CBD och THC. THC är euforiskt verkande, medan CBD verkar avslappnande utan att påverka dig på något annat vis. Du kan jämföra produktionen av cannabisolja med den metod du använder när du gör en kopp te. Här är du inte intresserad av tebladet, utan smaken och ingredienserna som tebladet ger.

När och om en legalisering av THC träder i kraft i framtiden kommer produktionen uppenbarligen att ske i en något större skala. Men principen är densamma. Därför är det i övrigt också fördelaktigt att produktionen utförs av företag som har den kompetens som krävs, men också ser till att du får en färdig produkt av ordentlig kvalitet. Det faktum att cannabisolja kommer under regeringens vingar betyder förhoppningsvis också att ett stort antal människor inte behöver begå ett brott när de önskar förbättra sin hälsa genom att använda cannabisolja med högre THC-innehåll.

Etiska överväganden i samband med användning av medicinsk cannabis och cannabisolja

Av flera orsaker har användningen av cannabisolja som behandlingsmedel tagit lång tid på vägen. Detta beror på flera faktorer, men i synnerhet måste det betonas att cannabisolja i många år uteslutande haft status som narkotika. Berättelserna om cannabisoljans beroendeframkallande egenskaper har varit framträdande och det glöms nästan bort att cannabis och cannabisolja också har många fina egenskaper som kan göra livet enklare för många som dagligen lider av en sjukdom som är svår att hantera med traditionell medicin.

De etiska övervägandena om användning av cannabis som medicin har varit många. Det är förvånande att cannabisolja, som kommit så långt på vägen och inte utgör någon potentiell skadlig risk, placeras i samma bås som andra hårda ämnen. Ämnen som läkare skamlöst annars använder dagligen för smärtlindring. Flera studier påpekar även att cannabisolja snarare är mer hälsosam än den är skadlig. Och om du väljer att använda cannabisoljan som endast innehåller den aktiva substansen CBD är du exkluderad från den problematik som handlar om att cannabisoljan också kan ha en euforiserande effekt.