Kan cannabisolja behandla sjukdomar?

Cannabisolja produceras av ämnen som extraheras från cannabisplantan. Cannabis förknippas vanligtvis med hampa i Sverige, men cannabisoljan kan inte jämföras med hampfröolja som också är vanlig i Sverige. Hampfröoljan används främst för matlagning, medan cannabisoljan främst används som kosttillskott och alternativt medel mot olika symptom.

Vilka diagnoser kan cannabisoljan användas för?

Vetenskapliga studier visar att cannabisolja kan ha en positiv effekt på följande diagnoser:

 • Ångest
 • Migrän
 • ADHD
 • Illamående
 • Parkinsons sjukdom
 • Hjärnhinneinflammation
 • Skleros
 • Schizofreni
 • Försvagat immunförsvar
 • PTSD
 • Svullnader
 • Artrit
 • Kronisk tarmkatarr
 • Kräkningar
 • Risk för blodpropp
 • Fibromyalgi

Som det framgår i ovanstående lista finns det flera sjukdomar som cannabisoljan kan ha en gynnande effekt på. Detta gäller både allvarligare typer av diagnoser såsom skleros, ADHD, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och schizofreni.

Det förekommer också diskussioner om huruvida cannabisolja kan behandla cancer. Cannabisolja kan dock främst ha en bra effekt på mindre problem såsom illamående, svullnader och andra allmänna smärtor.

Kan cannabis behandla cancer?

Det är ännu inte bevisat om cannabisolja kan behandla cancer. Inom den medicinska världen har man dock upplevt att cannabis kan lindra smärta och minska illamående under kemoterapi, men det är fortfarande inte vetenskapligt bevisat om man kan behandla cancer med cannabis. Men det är ett område som det forskas mer och mer i.

Inom det fält som inkluderar att cannabis kan ha en behandlade effekt på cancer talar man om de två typer av ämnen som finns i hampaplantan. Man skiljer på ämnena THC och CBD.

Vad är THC och CBD?

Kort sagt är THC ett psykoaktivt ämne som kommer från cannabisplantan, medan CBD inte är psykoaktivt.

CBD olja är cannabisolja där innehåller primärt består av cannabinoiden CBD (cannabidiol). I THC-oljan är THC (Tetrahydrocannabinol) det dominerande ämnet. THC är den aktiva substansen i cannabis som gör en “hög”, om man exempelvis röker en joint. Det är bara CBD-oljan som är laglig i Sverige – och i resten av EU.

Det finns olika växtarter inklusive cannabis sativa, cannabis indica och cannabis industrials. I dessa varianter av cannabisoljorna är det olika sammansättning av ämnena THC och CBD som kan användas för olika ändamål.

Oljor med CBD används främst som kosttillskott där det finns lite eller inget innehåll av THC i. Oljor med THC används som ett slags rusmedel som man kan bli “hög” av. Cannabisoljor som endast innehåller CBD och inte THC blir du därför inte påverkad av när du konsumerar oljan.

Forskning av cannabis

Sedan många år tillbaka har cannabis varit olagligt i Sverige, vilket det även är i många andra länder. Det har inneburit att det inte har funnits samma möjligheter för forskning inom området. Bland annat i förhållande till om cannabis kan vara till hjälp vid allvarliga diagnoser såsom cancer.

Inte förrän millennieskiftet har det lagts mer fokus på forskningen kring cannabis. Flera experter tror att det kommer att ske mycket mer forskning på detta område i framtiden. Yrkesverksamma inom den medicinska världen bekräftar också att det har funnits en begränsad fokus på forskning av cannabis i samband med sjukdomar.

Vilka biverkningar har cannabinoider?

Cannabinoider är ett gemensamt namn för de aktiva ämnena i hampan som kan påverka människor fysiskt. I hampaväxten finns det över 80 olika cannabinoider. Beroende på vilken cannabinoid som används påverkar det kroppen på olika sätt. Den stora majoriteten av biverkningar kommer från det olagliga ämnet THC.

Anledningen till att THC fortfarande är olagligt i Sverige och många länder i världen beror på biverkningarna av THC. Biverkningarna omfattar bland annat att THC kan påverka humöret negativt, orsaka hallucinationer, försämra minne och inlärning, minska smärtkänseln, bidra till ett lägre blodtryck och minskad hjärtrytm och minska förmågan till att koordinera delar av kroppen som armar och ben.

Den lagliga CBD-oljan har däremot betydligt färre biverkningar. Det mest anmärkningsvärda är att vissa användare upplever lätt illamående när de provar CBD-oljan de första gångerna. Utöver det kan man de första gångerna uppleva tung mage eftersom att mage och tarmar måste vänja sig vid den extra mängden cannabinoider.

CBD-oljan kan naturligtvis också påverka kroppen positivt genom att verka lugnande, öka aptiten, stilla illamående och verka smärtstillande.

Vad är medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis innebär att det är en cannabisprodukt som produceras av ett godkänt läkemedelsföretag. Det kan antingen vara konstgjort framställda cannabinoider (syntetiskt) eller en standardiserad hampaprodukt (kontrollerad produktion). Medicinsk cannabis kan konsumeras som tabletter eller som spray under tungan.

I Sverige används medicinsk cannabis för att lindra spasmer hos patienter med multipel skleros och för att lindra biverkningar främst av kemoterapi.

Hur kan man använda cannabis för medicinsk bruk?

Flera använder cannabis till självmedicinering bland annat för att stilla illamående när de genomgår kemoterapi. Här har många patienter exempelvis provat cannabisolja med CBD. I detta sammanhang hänvisas man inte till en riktig medicinsk användning av cannabis.

Å andra sidan hänvisas det till medicinsk användning av cannabis om cannabisprodukten är kontrollerad, samt att det måste förskrivas av en läkare om den innehåller hög halt THC.

Kan man få medicinsk cannabis i Sverige?

Svaret är ja. Dock måste läkare söka tillstånd att förskriva medicinsk cannabis till patienter. Det är Läkemedelsverket som kan ge svenska läkare tillstånd att förskriva patienter cannabis för medicinskt bruk. Det förutsätter dock att det finns en mycket bra anledning till varför cannabisprodukten kommer att kunna hjälpa patienten. Hittills har dock endast ett fåtal patienter fått medicinsk cannabis beviljat.

Sativex är ett extrakt från cannabisplantan som består av cirka 50% THC och 50% CBD-cannabis. Det används bland annat till att lindra sklerospatienternas biverkningar. Marinol är en annan syntetiskt framställd cannabisprodukt som kan användas för att lindra biverkningarna från cancerbehandlingar.

Diskussion om cannabisoljor med THC ska legaliseras

Som nämnt är cannabisoljor som endast innehåller rent CBD inte psykoaktivt/euforiserande och är därför godkänt att säljas i Sverige. Det råder en stor uppmärksamhet kring cannabisoljor. Flera gräsrotsorganisationer kämpar för att legalisera cannabisprodukter med det euforiserande ämnet THC. Detta beror på att ämnet kan ha positiva medicinska effekter på människor.

Flera kliniska studier visar att ämnet THC kan stoppa cancercellernas utveckling.

Forskningsresultat talar både för och emot cannabisprodukter med THC. Därför sker det konstant en debatt om huruvida cannabisprodukter med THC bör legaliseras i Sverige.