Cannabisolja och cancer

Marijuana, hasch, joints, gräs, cannabis, ganja, hemp, weed – ja, den finurliga gröna plantan har många namn i folkmun. I de flesta ögon är cannabis dock något olagligt som man röker i Christiania. Men är det verkligen tillfälligt? Och är det inte värt att tänka på att cannabis har en positiv effekt på cancerdrabbade?

Svaret må vara både och – just nu. Marijuana är olagligt i de flesta länder i världen. Det är däremot inte cannabisolja. Och även om det ännu inte är bevisat att cannabisolja kan användas till behandling av cancerdrabbade forskas det massor inom området.

I denna artikel vill vi informera dig om cannabisoljan, dess effekt på cancer och mycket mer. Låt oss sätta igång!

Vad är cannabisolja?

Cannabis är den överordnade beteckningen av alla ämnen som kommer från cannabisplantan (hampaväxten), cannabis sativa. Cannabis innehåller två ämnen som är viktiga att ha koll på när det kommer till cannabisolja: THC och CBD.

THC är ämnet som har psykoaktiva, euforiserande effekter – med andra ord det ämne som gör dig påverkad vid konsumtion. Mängden av THC varierar mycket i diverse produkter. Alla produkter som innehåller THC är olagliga i Sverige. THC anses nämligen som ett rusmedel. Men det gör däremot inte CBD. CBD har inte den euforiserande effekten som THC har, men det innehåller istället alla de övriga effekterna från cannabis.

För medicinsk användning finns det dock ett par produkter som innehåller THC som kan nyttjas. Det kräver dock att läkaren själv skriver ut produkten till patienten.

Cannabisolja är den samlade beteckningen för oljor som utvinns från cannabisplantan. Oljan tas typiskt i droppform och kan antingen få en tjock oljekonsistens eller så är den gyllene och mer flytande. Det beror på hur den är producerad. Du kan läsa mer om cannabisolja och produktionen av den här.

Därför kan cannabis och cancer nämnas ihop

“Cannabis kan bota cancer!” är fortfarande överdrivet, som oftast hörs från hardcore hasch-supportrar. Tillkännagivandet kan dock ha en större sanning än man skulle kunna tro.

Just nu kan man faktiskt med hjälp av cannabisolja lindra cancerpatienters smärtor markant.

Hoppet är att cannabis och cannabisolja inte bara kan användas som lindring av smärtor vid cancer, men som ett riktigt behandlingsmedel mot cancer. Just nu forskas det i flera städer världen över kring detta, men som det ser ut just nu rekommenderar myndigheter endast cannabisolja för lindring av smärtor från exempelvis kemoterapi.

Varför använder cancerpatienter cannabis som behandling?

Kemoterapi är en jobbig behandling att genomgå med många biverkningar såsom illamående, kräkningar, nedsatt aptit, diarré, trötthet, generellt illamående, med flera. Innehållet i cannabisoljan kan användas till att lindra de smärtor som cancerbehandlingen medför hos patienter. Särskilt för lindring av smärtor och illamående, men också för andra problem som till exempel nedsatt aptit har cannabis en hjälpande effekt.

Cannabis ses typiskt som ett sekundärt behandlingsmedel för cancerpatienter. Angående den illamående biverkningen under kemoterapi verkar medicin för illamående vara bättre. Vissa säger dock att cannabis kan ha en positiv effekt på varje enskild patient där den vanliga behandlingen inte fungerar som den ska.

Framtiden för cannabisoljan

Som tidigare nämnt forskas det mycket runt cannabis och dess effekter kring cancersjukdomar. I det första stadiet såg det ut som att cannabis faktiskt kan användas till mycket mer än man trott. Just nu forskas det om cannabis som ett behandlingsmedel mot cancer i USA, England, Polen, Tyskland, Spanien och Skottland.

De områden som det ligger fokus på är hjärncancer, levercancer, bukspottskörtelcancer och avancerad cancer. Hittills har det inte funnits några bevis på att cannabis kan användas till att aktivt bekämpa cancer trots positiva tecken.

Cannabisolja är ett förhållandevis nytt alternativ för lindring av smärtor i samband med cancer. I takt med att forskningen blir allt mer omfattande kan man därför förvänta att cannabis och cannabisolja kommer att få ett större inflytande i patienternas behandlingar. Idag används det inte bara i samband med cancer.

Särskilt patienter med multipel skleros använder cannabis för att få lindring mot de spasmer som de lider av. Här är det återigen endast tal om medicinsk cannabis som ligger under läkemedelslagstiftningen.

Är cannabisolja lagligt i Sverige?

Ja och nej. Som tidigare nämnt så är THC på listan över euforiserande rusmedel i Sverige, och är därför olagligt. CBD-olja som innehåller 0% THC är däremot lagligt att köpa. Det får dock inte säljas som medicin eftersom att det ännu inte finns vetenskapliga bevis på effekten. Därför säljs CBD-olja ensamt som kosttillskott och inget annat.

Många använder CBD-olja för självmedicinering parallellt med den vanliga medicineringen.

Sammanfattning – Cannabis och cancer

Cannabis har inte bevisats som botemedel mot cancer. Oavsett används det i Sverige som ett alternativt behandlingsmedel mot smärtor, illamående, kräkningar och nedsatt aptit för patienter som genomgår kemoterapi.

Forskare från flera länder världen över undersöker nu om cannabis kan användas som ett verktyg mot cancerceller. Det är därför inte helt sant om du hör någon säga att cannabis kan användas till att bota cancerdrabbade eller bekämpa cancerceller – ännu. Tiden får utvisa om cannabis kan bli en del av behandlingen mot cancer.

Som det ser ut nu är cannabisolja ett medel för självmedicinering som du gärna får köpa och använda bara det inte finns olaglig THC-halt i oljan. CBD-oljor kan du köpa online.

På den svarta marknaden finns cannabisolja med THC i, men det rekommenderar vi i allra högsta grad inte. Produktionen bör nämligen ske under professionella förhållande, vilket sällan är fallet på den svarta marknaden. Du kan läsa mer om framställningen av cannabisoljan här.