Vad visar forskningen om cannabisolja

Cannabisolja är en eftertraktad produkt eftersom att den har visat sig ha en smärtstillande och lugnande effekt på flera olika typer av symptom. Dock har forskningen under många år varit mycket begränsad och det är bara under de senaste decennierna som det på allvar gjorts noggranna kliniska studier där forskare systematiskt undersökt cannabisoljans påstådda positiva egenskaper.

Forskning inom cannabisolja har också hämmats eftersom ämnet i många år – och i viss mån fortfarande – ses som en starkt beroendeframkallande och illegal drog utan någon egentlig medicinsk värdering. Att en del andra smärtstillande läkemedel också skapar beroende hos den person som tar läkemedlet förbigås av all dunkelhet.

Vad vet vi om cannabis?

För ungefär 20 år sedan upptäckte forskare att det finns ett system i hjärnan som reagerar på de många kemikalier som finns i cannabis. Detta system kallas för endocannabinoidsystemet. Detta system har att göra med ett antal olika organ och inte minst vårt immunsystem. Detta kommer att bli intressant för forskare när de försöker ta reda på hur ämnena från cannabis kan användas för att påverka dessa olika kroppsliga system. Dessa upptäckter sparkar samtidigt igång mindre projekt där olika oberoende forskare undersöker vilka sjukdomar som cannabis kan ha en positiv effekt på.

Det saknas kliniska tester

När du tittar på vilka försök som har gjorts kommer du snabbt upptäcka att det har forskats mycket och i lite av varje. Allt från användningen av cannabis som aptitretare till en studie för att avgöra om cannabis kan hjälpa till med autism. Men – och detta är viktigt – det har inte gjorts speciellt många kliniska försök i förhållande till den potential cannabis har.

En klinisk studie är en vetenskaplig metod som är den absolut bästa att använda när man vill undersöka om ett visst ämne har en positiv effekt. I sin enkelhet går det ut på att ge en grupp patienter rätt medel, medan en annan patientgrupp får placebo. Placebo är till exempel ett kalkpiller som inte har någon effekt i sig.

Om den grupp som får det rätta medlet med det aktiva ämnet får en positiv effekt, och den andra gruppen med placebo inte upplever en förbättring, är det ett preliminärt bevis för att medlet fungerar. Tyvärr finns det inte så många av dessa försök inom cannabisforskningen.

Kliniska försök idag

På sidan www.ClinicalTrials.gov kan du se en översikt över de försök som pågår just nu. Uppslaget om cannabis visar att det just nu finns 702 pågående kliniska studier. Men varför är forskningen inte satt i högsta beredskap när så många människor berättar om en förbättrad livskvalitet efter att ha använt cannabis?

Det är svårt att svara på, men det handlar om ekonomi och intresse. Cannabis har för det första ett mycket dåligt rykte. Ryktet tog form under 60-talet där hasch på allvar tog sig in och anklagades för att göra många användare beroende narkomaner. Det är ett påstående som får stå helt för sig själv och det är absolut inte bilden som alla människor har. Det är sant att det finns användare av hasch som går över till hårdare ämnen. Men för att hävda att det finns en direkt koppling mellan användning av hasch och användning av ett ämne som heroin, är som att hävda att alla kaffedrickare i slutändan blir rökare.

Vilka studier finns i Sverige?

Det är naturligtvis intressant att undersöka vilken forskning som pågår i Sverige. Och återigen kan den tidigare nämnda webbsidan vara till god hjälp om du vill få en översikt. Där kan du se alla försök som antingen har avslutats, pågår eller fortfarande rekryterar försökspersoner. Det finns just nu totalt 14 träffar när man söker efter kliniska försök i Sverige med sökordet cannabis.

Och de kliniska testerna visar tydligt att forskningen inte har hunnit så långt i sin utveckling. Det finns till exempel ett försök som undersöker cannabis’ effekt på bukspottkörtelcancer. Ett annat experiment undersöker cannabis i samband med matvägran. Det framgår vid en närmre titt att det finns en tanke om att cannabis kan ha en positiv effekt på både somatiska och psykiska sjukdomar.

Forskning inom cannabis har givit resultat

Du har säkert hört talas om cannabis som ett ämne som används för smärtlindring och för att öka aptiten och minska illamående hos patienter som går igenom kemoterapi. Det har gradvis visat sig för de flesta att cannabis vid dessa tillfällen har en ganska stor positiv effekt. Men du måste komma ihåg att cannabis – som alla andra medel – kan ha ett antal biverkningar.

Smärtlindring

Exempelvis har användning av Sativex visat sig lindra smärta men samtidigt ökat tröttheten och gjort patienten yr. Man måste dock nämna att det är relativt små biverkningar. Och när du ser det i förhållande till de biverkningar som traditionell smärtbehandling ger är det verkligen inte våldsamt.

Illamående

Cannabis har också visat sig ha en bra effekt på illamående. Detta har även visats i kliniska studier. Detta är dock inget sensationellt eftersom att det inte verkar finnas någon stor skillnad mellan traditionella antidepressiva läkemedel och användningen av cannabis. Nyare forskning rekommenderar att cannabis för illamåendebehandling endast används för de patienter som inte dra nytta av traditionell smärtstillande behandling.

Aptitretande

Det har också undersökts huruvida cannabis kan hjälpa cancerpatienter från oönskade viktminskningar. De två studierna som gjorts om detta har dock inte givit oss anledning att tro att cannabis har en positiv effekt på det området. Men å andra sidan ska man vara försiktig med att dra slutsatser från denna bakgrund eftersom att de kliniska studierna är otillräckliga. Cannabis kan till exempel ha en positiv effekt på aptiten hos vissa typer av cancerpatienter och inte andra. Detta är fortfarande osäkert.

Cancerbehandling

Cancer är en fruktansvärd sjukdom och det är ett enormt arbete att leta efter exakt den behandling som kan leda till nästa stora medicinska genombrott. Inga studier har gjorts som otvivelaktigt visar att cannabis kan bota cancer. Djurförsök har dock visat att vissa ämnen i cannabis kan förstöra cancerceller och på annat sätt störa tumörens förmåga att överleva i kroppen. Därför är det möjligt att cannabis kan öka effekten av kemoterapi.

Cannabisberoende spökar i forskningen

För att vara en bra forskare måste du ständigt vara kritiskt inställd. Du bör alltid ifrågasätta resultaten du får så att alla felaktiga källor gradvis sopas bort på vägen. Ett av de stora problemen med cannabisforskning är, som vi nämnt tidigare, dess dåliga rykte. Ändå uppfattas det som ett medel vars huvudsakliga egenskaper handlar om att ge användaren lugn.

Vi måste dock komma ihåg att många andra droger har exakt samma effekt. Morfin är till exempel mycket beroendeframkallande och används flitigt ändå. Lyckligtvis sker det dock en attitydförändring där forskare och politiker har börjat märka att cannabis faktiskt kan ha bra potentiella egenskaper. Låt oss hoppas att forskningen kommer att accelerera under de närmaste åren.